Rada Pedagogiczna

 

mgr Krystyna Adamczyk pedagog

mgr Olga Dabińska - Kęsik 

język angielski
mgr Joanna Politowska

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Renata Figarska

biologia

zajęcia techniczne

zajęcia artystyczne

plastyka

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Kliszewski

geografia

w-f

mgr Aneta Kołtun

matematyka

fizyka

mgr Elżbieta Konopka

biologia

mgr Krystyna Kupis

język polski

mgr Beata Napora

matematyka

chemia

mgr Anna Gospodarczyk język niemiecki
ks.mgr Adrian Kwieciński

religia

mgr Edyta Skrok

język polski

mgr Magdalena Suwała

historia

wos

mgr Mariola Tyczyńska

biblioteka

mgr Dorota Wiatr

matematyka

chemia

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )