Historia gimnazjum.

Na podstawie Uchwały  Nr 3/ 99  Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 12 marca 1999r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrzębia, Rada Gminy Jastrzębia podjęła uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września 1999 r. jednego publicznego gimnazjum na terenie gminy. Postanowiono, że gimnazjum będzie znajdować się w Jastrzębi, ale ze względu na dopiero rozpoczęte prace przygotowawcze do budowy budynku gimnazjalnego ustalono, że na okres przejściowy umieszczone ono zostanie w nowo wybudowanej szkole w OWADOWIE (ok.2km od Jastrzębi). 

I tak we wrześniu 1999 r. rozpoczęło swoją działalność -  Publiczne Gimnazjum, któremu (w 2000 r.) nadano imię Biskupa Jana Chrapka a siedzibę w 2005 r. przeniesiono do budynku docelowego w Jastrzębi.         

 

Do obwodu Publicznego Gimnazjum im.Biskupa Jana Chrapka  w Jastrzębi należą sołectwa: Bartodzieje, Brody, Dąbrowa Jastrzębska, Dąbrowa Kozłowska, Goryń, Jastrzębia, Kolonia Lesiów, Kozłów, Lesiów, Lewaszówka, Mąkosy Nowe, Mąkosy Stare, Olszowa, Owadów, Wojciechów, Wola  Goryńska, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa, Wólka Lesiowska.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )