O nas

PATRON SZKOŁY

BISKUP  JAN CHRAPEK

  "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię..."

 
Biskup Jan Chrapek urodził się 18 lipca 1948 r. w Józefinie (dziś: Wola Skolankowska), w woj.świętokrzyskim, w rodzinie rolników Józefa i Genowefy. Był najstarszym z pięciorga   rodzeństwa.  
 Pierwsze śluby zakonne złożył w Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła 1966 r. Następnie pracował jako wychowawca w Zakładzie specjalnej troski dla chłopców w Strudze k/Warszawy, zdobywając zarazem kwalifikacje w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Równocześnie      uczestniczył w kursach reżyserii filmowej organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Po złożeniu ślubów wieczystych (1969 r.) rozpoczął studia filozoficzno -teologiczne      z zakresu Wyższego Seminarium Duchownego w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Po ukończeniu      Seminarium 3 maja 1975 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka.       

Z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, ks.Jan Chrapek podjął dalsze studia z zakresu teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ( w czerwcu 1976 r. ukończył studia z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra teologii, w 1977 r. po złożeniu egzaminu specjalnego z teologii pastoralnej otrzymał dyplom licencjatu). Kontynuował dalej studia na kursie doktoranckim, które ukończył w 1979 r. Podczas studiów dwukrotnie przebywał we Włoszech zdobywając nową wiedzę.  W latach 1979/80 powierzono mu funkcję prefekta w Wyższym  Seminarium Duchownym Michalitów w Krakowie. W celach naukowych odbywał wiele podróży po Europie, odwiedził również 15 najwybitniejszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które zajmują się problematyką  mass mediów. Po powrocie do kraju został redaktorem naczelnym miesięcznika "Powściągliwość i Praca" (1984 - 86). Prowadzi również duszpasterstwo inteligencji przy parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie. W 1989 r. wybrano księdza Generała Jana Chrapka, przewodniczącym Konfederacji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W tym samym roku zaproponowano mu stanowisko adiunkta w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie był również przewodniczącym synodalnej Komisji Kościoła w Polsce zajmującej się problematyką mass mediów, oraz członkiem międzynarodowych komisji zajmujących się tą problematyką. Dnia 25 marca 1992 r. mocą Bulli Papieskiej, ks. Jan Chrapek, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji Drohiczyńskiej, z przydzieloną mu stolicą tytularną Cataquas. Sakrę biskupią przyjął z rąk ks. bpa Józefa Kowalczyka (5 czerwca 1992 r. w Drohiczynie). W diecezji tej poza zwyczajnymi obowiązkami duszpasterskimi biskupa, podjął się dzieła poważnej rozbudowy Seminarium Duchownego. W strukturach Konfederacji Episkopatu Polski, był członkiem komisji ds. środków społecznego przekazu, był także odpowiedzialny za zorganizowanie funkcjonowania      radiostacji diecezjalnych w Polsce. Ojciec św. mianował ks. bpa Jana biskupem pomocniczym Diecezji Toruńskiej. W 1997 r. ks. bp Jan Chrapek należał  do grona ścisłych współorganizatorów wizyty apostolskiej Ojca św. Jana Pawła II w Ojczyźnie. W roku następnym jako wiceprzewodniczący Komitetu Konfederacji Episkopatu Polski ds. Wizyty Apostolskiej Ojca św., był ze strony kościelnej koordynatorem wszystkich, najdrobniejszych szczegółów pielgrzymki papieskiej w 1999 r. W dniu 18 czerwca 1999 r. w specjalnej bulli skierowanej do ks. bpa Jana Chrapka, Ojciec św. Jan      Paweł II, pisał: " ...ustanawiamy cię biskupem Kościoła Radomskiego i czynimy jego pasterzem (...) zawierzamy ci tę szlachetną rodzinę wiernych, byś wsparty mocą z wysoka stał się obficie rozdzielać jej zbawienne dobra." Nominację tę oficjalnie ogłoszono 28 czerwca 1999 r. Nowy Biskup Radomski zapowiedział swój ingres do katedry na sobotę 21 sierpnia. 

 
 

 

 1 września 1999 r. Biskup Jan Chrapek przybył do Owadowa (gmina Jastrzębia), by odprawić Mszę św. i poświęcić nowo wybudowane gimnazjum.  

 

 

 

 

 


 

Niezwykle dynamiczna posługa ks.bpa Jana Chrapka w Diecezji Radomskiej i Kościele w Polsce, została nagle      przerwana, w 53 roku życia tragiczną śmiercią w dniu 18 października 2001 r. w Sieklukach (między      Białobrzegami a Radomiem).

  


 

KOŚCIELNA DZIAŁALNOŚĆ charytatywna na  terenie Diecezji Radomskiej wychodzi na przeciw bardzo zróżnicowanym i życiowo ważnym potrzebom ludzi w różnym wieku, począwszy od dzieci poprzez młodzież, dorosłych do ludzi starszych i chorych. Biskup Jan Chrapek włączał się w realizację kościelnej działalności charytatywnej, przykładem może być jego osobiste zaangażowanie w uruchomienie trzech darmowych jadłodajni na terenie Radomia (ostatnia uruchomiona nosi jego imię). Jakby uzupełnieniem inicjatyw w obszarze pomocy żywnościowej był pomysł utworzenia Radomskiego Banku Żywności. Całym sercem bp. Jan popierał ten zamysł i cieszył się z efektów działania banku. W roku 2001 Bank Żywności pozyskał ponad 58 ton artykułów spożywczych i rozdzielił je 34 organizacjom zajmującym się pomocą najuboższym. Opieka nad ludźmi chorymi i starszymi realizowana już w ramach hospicjów domowych została poszerzona o pomoc lekarską i farmaceutyczna udzielaną w gabinecie lekarskim i darmowej aptece przy parafii św. Kazimierza w Radomiu. W ramach szeroko rozumianej pomocy medycznej ks. bp zainicjował program badań mammograficznych. Dostrzegając ogromne zło wypływające z przemocy w rodzinie, za wyraźną sugestią ks.bpa, została utworzona Fundacja Caritas na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

 

 

Dewizą biskupiego posługiwania uczynił słowa: "Quis ut Deus" (Któż jak Bóg), 

 

zaczerpnięte z charyzmatu zakonu michalickiego.

 


 

Herb biskupi stanowi graficzne wyjaśnienie tego hasła.  

       

Na centralnym miejscu umieszczony krzyż, ponieważ Chrystus na krzyżu najpełniej i najdoskonalej wypowiedział męką i śmiercią swą miłość do Boga.  Lilia po lewej stronie symbolizuje Maryję, która najlepiej z ludzi przeżyła treść zawołania: "Któż jak Bóg". Po prawej stronie krzyża na tle kuli ziemskiej umieszczone są trzy kłosy symbolizujące sposoby wypowiadania przez człowieka prawdy owych słów. Dokonuje tego człowiek poprzez potrójną pracę: duchową, umysłową i fizyczną.

 
     
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )