Procedura wyboru zajęć artystycznych i zajęć technicznych w Publicznym Gimnazjum

im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

 

  1. Zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne są obowiązkowe dla uczniów klas II i III.

  2. Uczniowie mają obowiązek wybrać zajęcia fakultatywne z oferty przedstawionej przez nauczycieli.

  3. Uczniowie dokonują wyboru, wypełniając deklarację wyboru indywidualnego.

  4. Podpisane przez ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna deklaracje składane są u nauczycieli prowadzących zajęcia.

  5. Uczniowie dokonują wyboru w maju w klasie I oraz ponownie w maju w klasie II.

  6. Jeśli uczeń nie złoży deklaracji, uznaje się, że wybrał takie zajęcia, jak większość uczniów w klasie.

  7. Uczniowie , dokonując wyboru na klasę III, nie mają obowiązku kontynuowania zajęć, na które uczęszczali w klasie II.

  8. Ze względów organizacyjnych zajęcia artystyczne i techniczne odbywają się w systemie klasowo- lekcyjnym..

  9. Uczniowie każdej klasy uczestniczą w takich zajęciach, jakie wybrała większość uczniów danej klasy.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )