Procedura wyboru zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi

 

 1. Zajęcia fakultatywne są częścią zajęć z wychowania fizycznego.

 2. Zajęcia fakultatywne są zajęciami obowiązkowymi, ocenianymi zgodnie z kryteriami oceniania
  z wychowania fizycznego.

 3. Uczniowie mają obowiązek wybrać zajęcia fakultatywne z oferty przedstawionej przez nauczycieli.

 4. W I semestrze w klasie I w ramach zajęć fakultatywnych realizowana jest edukacja zdrowotna.

 5. Uczniowie dokonują wyboru, wypełniając deklarację wyboru indywidualnego.

 6. Podpisane przez ucznia i rodzica/ prawnego opiekuna deklaracje składane są u nauczycieli prowadzących zajęcia.

 7. Uczniowie dokonują wyboru w ostatnim miesiącu I semestru w klasie I. Jest to wybór na II semestr klasy I i klasę II.

 8. W czerwcu w klasie II uczniowie ponownie dokonują wyboru.

 9. Jeśli uczeń nie złoży deklaracji, uznaje się, że wybrał takie zajęcia, jak większość uczniów w klasie.

 10. Uczniowie , dokonując wyboru w klasie II, nie mają obowiązku kontynuowania zajęć, na które uczęszczali w klasie I i II.

 11. Ze względów organizacyjnych zajęcia fakultatywne odbywają się w takich samych grupach, jak zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego.

 12. Grupa uczestniczy w takich zajęciach, jakie wybrała większość uczniów tej grupy.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )